Lägg till/ändra

För att lägga till en RS-hingst eller uppdatera en befintlig hingst, fyll i formuläret nedan. Om du endast vill uppdatera/rätta något räcker det med att du fyller i hingstens namn samt det fält som ska ändras.

Varje hingst får ha en bild på sin sida (företrädesvis en helkroppsbild). För att lägga till eller byta ut en bild, skicka den nya bilden till linneaornstein@yahoo.com och ange hingstens namn och RS-nummer. Ange också vem som tagit bilden. Helkroppsbilden ska vara i liggande format och den längsta sidan är vid publicering max 600 px bred. Om bilden är större än så kommer den att förminskas. Döp filen till hingstens namn. Den som skickar in bilden har ansvar för att SSS har rätt att publicera bilden i hingstkatalogen.

Inga bilder hämtas från hemsidor om inte ägaren själv hänvisar specifikt till en viss bild. Om du vill att en bild ska användas från din hemsida, lägg till bildens URL under ”Övriga upplysningar/ändringar” längst ner. För att hitta bildens URL, högerklicka på den aktuella bilden, välj ”egenskaper” längst ner, och kopiera av bildadressen. OBS, ange också fotograf i de fall det är aktuellt.

Hingstägaren ansvarar för den information som denne skickar in till hingstkatalogen. SSS reserverar sig rätten att förkorta eller redigera den information som ges in samt att uppdatera och ändra information på eget initiativ. Håll informationen kortfattad och hänvisa istället till mer information på din egen hemsida.

Annons